Denný poriadok MŠ

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ

Trieda ,,STONOŽKY“  - veková kategória detí od  2,5 - 4  rokov

Triedne učiteľky :   Bc. Mariana Lizancová, Mgr. Jana Tatarková

06.30 – 08.15 hod.             príchod detí do MŠ , hry a činnosti podľa výberu detí

08.15 – 08.35 hod.             zdravotné cvičenie

08.35 – 08.50 hod.             činnosti zabezpečujúce životosprávu(ČZŽ) (os. hygiena)

09.00 - 09.30  hod.             ČZŽ  (desiata)

09.30 – 10.00 hod.             vzdelávacia aktivita

10.15 – 11.30 hod.             pobyt vonku

11.40 - 12.10 hod.              ČZŽ (obed)

12.45 – 14.30 hod.             ČZŽ (odpočinok)

14.30 – 14.50 hod              (ČZŽ) (osobná hygiena)

14.50 – 15.15 hod.             ČZŽ (olovrant)

15.15 – 15.35 hod.             popoludňajšie vzdelávacie aktivity

15.35 - 16.15 hod.              hry a činnosti podľa výberu detí

 

Trieda ,,ŽIRAFY“  - veková kategória detí od 4 do 6 rokov

Triedne učiteľky:   Mgr. Viera Hudáčková, Mgr. Ružena Bušovská

06.00 – 08.15 hod.             príchod detí do MŠ, hry a  činnosti podľa  výberu detí

08.15 – 08.45 hod.             zdravotné cvičenie

08.45 – 09.00 hod.             ČZŽ (osobná hygiena)

09.00 – 09.25 hod.             ČZŽ (desiata)

09.25 – 10.15 hod.             dopoludňajšie vzdelávacie aktivity

10.15 – 11.30 hod.             pobyt vonku

11.45 – 12.15 hod.              ČZŽ (obed)

12.45 – 14.15 hod.             ČZŽ (odpočinok)

14.15 – 14.45 hod.             ČZŽ (osobná hygiena)

14.45 – 15.00 hod.             olovrant

15.00 – 15.30 hod.            popoludňajšie vzdelávacie aktivity, krúžkové činnosti

15.30. - 16.15 hod.             hry a činnosti podľa výberu detí

           

                

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
    Staničná 20 053 01 Harichovce
  • +421 904 704 992

Fotogaléria