Pri nástupe

Školský rok 2019/2020

 

Doklady potrebné v prvý deň nástupu

 1. Fotokópia karty poistenca dieťaťa
 2. Vyplnené a podpísané tlačivo: Informácia o dieťati INFORMaCIE_O_DIETATI.pdf  
 3. Vyplnené a podpísané tlačivo: Splnomocnenie o preberaní dieťaťa SPLNOMOCNENIE_o_prevzati_dietata_z_MS.pdf
 4. Vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia VYHLaSENIE_o_bezinfekcnosti.pdf

 

Osobné potreby

 1. Prezuvky (podľa predpisu, s celou pätou)
 2. Pyžamo (označené menom dieťaťa)
 3. Náhradné oblečenie (podľa potreby - označené menom dieťaťa)
 4. Hygienické vreckovky (celé balenie)
 5. Vlhčené vreckovky
 6. Hrebeň zavesený na kovovom krúžku (označený menom dieťaťa)
 7. Uterák /vlastný/

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
  Staničná 20 053 01 Harichovce
 • +421 904 704 992

Fotogaléria