Menu

Sobota 19. 10. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Púšťanie šarkanov boli pridané fotografie.

 • Dňa: 1.10.2019 deti staršej triedy - ,,ŽIRAFY" boli púšťať šarkanov na futbalovom ihrisku. Bol krásny jesenný, slnečný deň a šarkany len tak šantili nad našimi hlavami.

 • Touto cestou ďakujeme nášmu rodičovi p. Zauškovi za vyrobenie pekných futbalových branok a p. starostovi a poslancom za nový piesok a prekrytie pieskoviska. Tešíme sa z pohybu a veľkej radosti detí.

 • Do galérie turistická vychádzka boli pridané fotografie.

 • V pondelok 16.9.2019 pôjdeme s deťmi staršej triedy na TURISTICKÚ VYCHÁDZKU do blízkeho okolia. Prosíme Vás, aby ste vhodne obliekli a obuli svoje deti. Do ruksaka prosíme pribaliť: pršiplášť, pitie, sladkosť, ovocie. Z MŠ budeme odchádzať o 9.30 hod. a do MŠ sa vrátime o 11.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa turistická vychádzka ruší.

 • Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 16.15 hod. Príchod deti do MŠ do 8.00 hod., odchod deti z MŠ po 15.00 hod.

 • V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Harichovce č. 56/2019 sa v školských jedálňach poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady školskej jedálne

  celodenná strava v MŠ:

  • desiata: 0, 34 €
  • obed: 0, 80 € + 0,16 € réžia
  • olovrant: 0, 23 €

  Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,53 € / dieťa

  • V zmysle § 4 ods. 3 z
 • Z dôvodu záujmu o prevádzku MŠ v mesiaci JÚL vedenie ZŠ s MŠ v Harichovciach v spolupráci s riaditeľkou MŠ na evanjelickej MŠ v SNV zabezpečilo možnosť navštevovať túto MŠ v termíne od: 22.7. - 2.8.2019.

  Adresa MŠ: Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves

  tel. číslo: 0911 308 611

  prevádzka MŠ je od: 6.30 - 16.30 hod.

  školné sa platí za dieťa 12,- eur

  Prosíme rodičov ktorí majú záujem, aby si záväzne prihlásili svoje dieťa na nástenke v šatni našej MŠ.

 • Prevádzka MŠ v mesiaci júl bude od: 1. - 12.7.2019 (2 týždne). V mesiaci august prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu čerpania dovolenie zamestnancov, upratovania a dezinfekcie celej materskej školy.

 • Dňa: 25.6.2019 o 15.30 hod. pozývame všetkých rodičov a starých rodičov na rozlúčkovú slávnosť s predškolákmi do našej MŠ. Vystupovať budú všetky deti MŠ.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
  Staničná 20 053 01 Harichovce
 • +421 904 704 992

Fotogaléria