PORADNE

2019/2020

Ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých

Námestie SNP 2, 05201 Spišská Nová Ves

Ambulancia_klinickej_logopedie_pre_deti_a_dospelych.pdf

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Letná 66
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.kontakt: 053/4423981
Mobil: 0911 010 226

E-mail: ppp-snv(at)stonline.sk

Pracovná doba: od 7.30 do 15.30 hod.

http://www.cpppapsnv.eu/kontakt/

Centrum_pedagogicko_-_psych._poradenstva_ponuka.pdf

 

PLÁN  SPOLUPRÁCE S INÝMI ČINITEĽMI

mesiac

Názov aktivity

Cieľ aktivity

zodpovedná

IX.

Depistáž predškolákov

Zistiť vstupnú úroveň predškolákov

Uč. V.H., psychologičky z CPPPaP v SNV

X.

Logopedická depistáž

Zistiť jazykovú úroveň deti a nedostatky vo výslovnosti

Uč. V.H.

Logopedička Mgr. Šišková

I.

Lyžiarsky kurz

Nácvik základov lyžovania - predškoláci

SKY centrum Levoča

 

III.

Kurz plávania

Nácvik základov plávania - predškoláci

CVČ OLYMP Levoča

 

X.- VI.

Hravá angličtina

Kurz anglického jazyka pre predškolákov

Uč. V.H.

Lektor angl. jazyka zo ZŠ

V.

Deň rodiny

Detský aerobik s rodičmi

Uč. V.H. cvičiteľka det. aerobiku Zdenka

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
    Staničná 20 053 01 Harichovce
  • +421 904 704 992

Fotogaléria