Záujmová činnosť

2019/2020

Hravá angličtina - oboznamovanie predškolákov s anglickým jazykom

  • Vyučujúca: Mgr. Dáša Filinská, učiteľka ZŠ s MŠ v Harichovciach;

  • Krúžok je realizovaný jeden krát v týždni od 15.00 - 15.30 hod. od októbra do mája šk. roku;

  • poplatok za  krúžok sa hradí raz ročne (október) - 8 eur za dieťa;

  • prihlaska_na_anglicky_jazyk.pdf

  • prosíme rodičov prihlášku vyplniť a odovzdať do 20.9.2018 triednym učiteľkám;

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
    Staničná 20 053 01 Harichovce
  • +421 904 704 992

Fotogaléria